Etsy träd – Etsy trees

Jag och min make handlar gärna grafiska tryck på Etsy och gillar att blanda olika artisters verk och då är det trevligt med ett gemensamt tema. Hittills har den röda tråden varit träd/fåglar och det finns onekligen en uppsjö av sådana motiv.

Me and my husband enjoy buying prints from Etsy and like to mix various artists’ works and then it’s nice to have a common theme. So far, our theme has been trees/birds and there sure are a lot of such motifs. 

1. Erin Jane Shop, 2. Carambatack, 3. Courtney Oquist, 4. Sascalia,
5. Priss Designs, 6. Steve Haskamp, 7. Papermoth, 8. Geninne,
9. Yumiyumi, 10. Papermoth, 11. Jennifer Squires, 12. Judy Kaufmann,
13. Erin Jane Shop, 14. Zukzuk, 15. Sascalia, 16. Yumiyumi,
17. Yumiyumi, 18. Carambatack, 19. Youmin,  20. Belle and Boo

Och så här ser det ut på ett par av väggarna hemma hos oss:

And this is what it looks like on a couple of walls in our house: