Dagens pyssel, snöglob –
Craft of the Day, snow globe

Jag har sett tips på hur man gör egna snöglober lite här och var på nätet och i inredningstidningar. Det verkade som ett relativt enkelt projekt och mina tjejer var entusiastiska. Vi gjorde ett försök.

Det här behöver du: 
– Glasburkar
– Glitter, fusksnö eller paljetter
– Lim (icke vattenlösligt)
– Tygband eller snygg tejp
– Glycerol
– Vatten som kokats upp och svalnat
– Figurer som tål vatten

Gör så här:
– Koka upp vatten, låt svalna.
– Ta bort eventuella gamla etiketter på burkarna (aceton kan hjälpa mot klisterresterna).
– Limma dina figurer på locket, låt torka.
– Fyll burkarna det avsvalnade vattnet, nästan ända upp till kanten.
– Droppa i lite glycerol (en tsk ca) och häll på glitter.
– Sätt en sträng med lim på insidan av burken, längst kanten.
– Skruva på locket. Skaka burken och se resultatet.

Tips: 
– Se verkligen till att använda icke vattenlösligt lim!
– Ha gott om tid. Låt vattnet svalna och låt klistret torka ordentligt. Annars kommer figurerna lossna så småningom när man skakar… Våra första två försök blev bra, när vi skulle göra fler misslyckades vi. Fel sorts klister den gången plus att figurerna tålde inte vattnet.
– Det är snyggare med låga burkar om dina figurer inte är så höga.

    

I have seen a lot of different ideas on how to make your own snow globes. It seemed like a pretty simple project and my girls were enthusiastic. We gave it a try.

What you need:
– Glass Jars
– Glitter, sequins or synthetical snow
– Glue / Epoxy (water resistant)
– Fabric ribbon or pretty tape
– Glycerol
– Water (boiled and cooled)
– Figurines that can withstand water

Do like this:
– Boil water, let it cool.
– Remove any old labels on the cans (nail polish remover can help with sticky residue).
– Glue your figurines on the lid, allow to dry.
– Fill the jars with the cooled water, almost up to the edge.
– Add some glycerine (one teaspoon approx) and add the glitter.
– Place glue on the inside edge of the jar.
– Screw on the lid. Shake the jar and see the result.

Tips & tricks:
– Be sure to use non-water soluble glue/epoxy! 😉
– Have plenty of time. Be sure to let the water cool down and let the glue dry properly. Otherwise, the figurines will come off eventually when shaken rigorously … Our first two attempts were successful, but when we made two more we failed. We used bad glue that time plus the fact that the figures weren’t waterproof. 
– If your figures are small, it will look better if you use a low jar.