Dagens pyssel, bokmärken –
Craft of the Day, bookmarks

Du behöver: Kuvert (återanvänd gärna gamla kuvert), ett ark med vitt papper (för mallen), sax, penna, lim och ett mönstrat papper.

Inspiration till detta pyssel kommer från The Creative Homemaker. Fler varianter på samma tema finns här och här.

Gör så här:

  1. Vik ett enkelt vitt papper diagonalt. Rita en en hjärtbåge i hörnet av papperet, som på bilden. Klipp och vik ut. Nu är mallen klar.
  2. Placera din hjärtmall över nedre hörnet på ett kuvert. Klipp runt mallen. Nu har du ditt bokmärke. Nu är det dags att göra hjärtat som ska sitta på.
  3. Rita ett mindre hjärta inuti din hjärtmall. Klipp ut. Använd denna mindre mall och placera på det mönstrade papperet. Klipp runt mallen. Nu är det mönstrade hjärtat klart.
  4. Sätt klister på undersidan av det mönstrade hjärtat och placera det mitt på bokmärket. Klart!

You will need: Envelope (why not reuse old envelopes?), a sheet of white paper (for the template), a pencil, scissors, glue and a patterned paper. 

The inspiration for this craft comes from The Creative Homemaker. More variations on the same theme can be found here end here

How-to:

  1. Fold a sheet of plain white paper diagonally. Draw an arc of a heart in the corner of the paper, as shown in the picture. Cut and fold out. The template is ready to use. 
  2. Place your heart shaped template on top of the bottom corner of an envelope. Cut around the template. There’s your bookmark. Now it’s time to make the heart that goes on top of it. 
  3. Draw a smaller heart inside of your heart template. Cut out. Use this smaller template and place it on the patterned paper. Cut around the template. The patterned heart is ready to use. 
  4. Put glue on the bottom of the patterned heart and place it in the middle of the bookmark. That’s it!