Dagens pyssel, flätade hjärtan –
Craft of the Day, braided hearts

Flätade hjärtan är ett typiskt julpyssel i vår familj. Ladda ner min mall genom att klicka på denna länk eller på bilden. Klipp ut mallen. Vik det papper du valt dubbelt. Lägg mallen på papperet. Den streckade kanten på mallen ska ligga mot pappersviket. Rita runt mallen och klipp ut. Du behöver två likadana “hjärthalvor”, gärna i kontrasterande färg eller olika mönster.

Om du aldrig har flätat hjärtan förut så föreslår jag att du börjar med en “dummy” i vanligt kopieringspapper och skriver siffrorna 1-3 på den ena halvan och bokstäverna A-C på den andra, som på min bild.

Börja med 3:
Trä 3 över C, genom B och över A (som på bilderna nedan).
Nu är dags för nr 2:
Trä 2 genom C, över B och genom A.
Och slutligen 3: 
Trä 3 över C, genom B och över A.
Nu ska hjärtat gå att öppna som en korg.
Klistra eller tejpa fast handtaget. Klart!

      

Braided hearts is a typical Christmas craft in our family. Download my template by clicking on this link. Cut out the template. Fold the paper of your choice. Place the template on the paper. The dashed line on the template must align against the paper folding. Trace around the template with a pen and cut. You need two identical “half hearts”, preferably in a contrasting color or different patterns. 

If you’ve never braided hearts before I suggest you start with a “dummy” in plain copy paper and mark one half with the numbers 1-3 and the other one with the letters A-C, like in my picture.

Start with no 3:
Thread 3 over C, through B and over A (as shown in my pictures above)
Now it’s time for no 2:
Thread 2 through C, over B and through A.
And finally, no 3:
Thread 3 over C, through B and over A.

Now you should be able to open the heart like a basket. 
Glue or tape the handle in place. You’re done!

9 thoughts on “Dagens pyssel, flätade hjärtan –
Craft of the Day, braided hearts

  1. Thank you for sharing these instructions! My daughter & I made the braided hearts while studying Scandinavia and found this very helpful. I’ve shared a link to your post on our blog.

    • Thank you Wendy! I’m so happy you liked my braided hearts and that the tutorial was helpful! Thanks for the link! 🙂 /Heelna

Leave a Reply

Your email address will not be published.