Dagens pyssel, måla kastanjer –
Craft of the Day, painting chestnuts

Förutom att måla på stenar måste det finnas det andra naturmaterial att använda sin kreativitet på… Min man säger att jag har rastlösa fingrar och det stämmer onekligen. Hobbyfärgen var redan inhandlad och bara väntade på att bli använd lite till.

I trädgården står ett kastanjeträd. Visst borde man kunna måla på kastanjer? Jodå, det gick!
(hade lite dålig fantasi så det blev familjens initialer igen…)

In addition to painting on pebbles, there must be the other natural materials to use one’s creativity on … My husband says I have restless fingers and he knows me oh so well.  The hobby paint was already purchased and just sitting there, waiting to be used some more.

In our garden stands a chestnut tree. Certainly you should be able to paint on chestnuts? Oh yes, you can!

Make & Create

Nylonpenslar

Plus ColorMake & Create - logo

Dagens pyssel, måla stenar –
Craft of the Day, painting pebbles

Jag och tjejerna hittade fina runda stenar i trädgården och utanför skolan och jag fick idén att göra något fint av dem. Jag började med att måla våra initialer men nu är jag sugen på att göra hela alfabetet. Måste bara hitta fler stenar. 🙂

GÖR SÅ HÄR:

  1. Tvätta stenarna, låt torka.
  2. Använd hobbyfärg och en smal rund pensel. Måla en färg i taget och låt torka emellan. Färgen torkar snabbt, på 10-20 minuter.
  3. När du målat klart och färgen torkat ordentligt är det dags att lacka. Om stenarna ska vara utomhus krävs extra stark skyddslack. Penslarna rengörs då i renad terpentin.

Me and the girls found some round stones in the garden and outside of school and I got the idea to make something nice of them. I started to paint our initials, but now I’m eager to do the whole alphabet. Just have to find more pebbles. 🙂

HOW-TO:

  1. Wash the stones, let dry.
  2. Use water soluble hobby paint and a small round brush. Paint one color at a time and let dry in between. The paint dries quickly, in about 10-20 minutes.
  3. When you finished painting and paint has dried thoroughly, it is time to varnish. If the stones are to be placed outdoors, then use extra strong protective coating. In that case the brushes must be cleaned with purified turpentine.
Make & Create

Lack

Plus Color

Nylonpenslar

Make & Create - logo