Legokritor, nästa generation –
Lego crayons, next generation

Är man envis så är man. Jag var bara tvungen att testa smälta lite fler kritor och denna gång använda vaxkritor. Det gick så mycket bättre än sist! De smälte snabbare, behöll färgen bättre och ser snyggare ut. /
Stubborn as I am, I just had to try make some more melted crayons and this time use real wax crayons. They turned out much better then last time! They melted faster, retained color better and looks so much nicer. 

Läs mitt förra inlägg om smälta kritor för mer information om hur jag gick tillväga. /
Take a look at my previous melting crayon blog post for a full tutorial.

Uppställda och klara att ritas med! / All set up and ready to be used!